DuurSaam Houten - ondersteuning en zorg ouderen

E-book DuurSaam Houten

Wij hebben verhalen en ervaringen van patiënten en professionals gebundeld tot een E-Book. Download het E-Book hier

DuurSaam Houten

DuurSaam Houten is een samenwerking tussen partners om een integraal en samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg voor ouderen in Houten te bieden.

 

Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen en na een opname gaan mensen zo snel mogelijk weer naar huis. Ook als zij zorg, behandeling of ondersteuning nodig hebben. Deze ouderen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Deze professionals vormen samen met de mantelzorg het (zorg)netwerk rond de oudere. Het is voor de oudere belangrijk dat dit netwerk goed samenwerkt. Zeker op het moment dat een oudere niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Op deze manier streeft DuurSaam Houten naar "goed oud worden" in Houten. 

 

Wat is DuurSaam Houten?

Het project DuurSaam Houten is een initiatief van Zorg in Houten in samenwerking met de Gemeente Houten en Sociaal Team Houten, Welzijnsorganisatie Van Houten&co, Wijkverpleging Rivas, VVT-organisaties ZorgSpectrum en Warande én het St. Antonius Ziekenhuis. In april 2017 is deze samenwerking vastgelegd in een intentieverklaring.

Eind 2017 is besloten het project met een jaar te verlengen op basis van deze intentieverklaring. De samenwerking is in 2018 verstevigd en uitgebreid met Santé partners (fusieorganisatie Vitras en STMR), Buurtzorg Houten en Viveste woningbouw. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door tijdelijke financiering van Zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

 

Contact

DuurSaam Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

 

Projectdirecteur: Antoinette Blok

Mail: abblok@zorginhouten.nl

Tel: 06 20 49 76 01

Logo_DuurSaam-Houten_500x142

Samenwerkingspartners

Netwerk Ouderen Houten

DuurSaam Houten werkt aan een integraal en samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg aan ouderen thuis en buitenshuis.

Dit aanbod bestaat uit: (1) ondersteuning door sociaal team en welzijn, (2) geïntegreerde eerstelijnszorg door huisartsen, wijkverpleging, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen, (3) medisch specialistische zorg en verpleging in eerstelijnsverblijf en ziekenhuis.

DuurSaam Houten netwerk model zorg ouderen

Monitoring Ervaren kwaliteit: Ouderen zijn tevreden over het aanbod aan zorg en ondersteuning en samenwerking tussen de professionals is beter en plezieriger. 

Monitoring Gezondheid: Ouderen wonen langer thuis en zijn meer zelfredzaam. Het welbevinden en de kwaliteit van leven gaan vooruit. 

Monitoring Kosten: Ouderen hebben minder complexe zorg nodig en de kosten voor zorg en ondersteuning vlakken af.

Perspectief patiënt: Duidelijk maken voor wie het zorgaanbod wordt ontwikkeld, luisteren naar de inwoners, samen werken, een baken zijn en zorgen voor de mantelzorgers. (zie samenvatting Zorgbelang)

Perspectief professional: Afstemming, coördinatie en communicatie tussen zorgverleners is de rode draad in het aanbieden van de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment (zie enquête Raedelijn).

Perspectief kwaliteit: Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. (zie onderzoek IGZ)

Klik op de iconen in het netwerkmodel (links) voor meer informatie. 

Perspectief

DuurSaam Houten toetst de zorg en ondersteuning aan de hand van 3 perspectieven: patiënt, professional en kwaliteit. Deze perspectieven helpen de coördinatie en afstemming in de ondersteuning en zorg te verbeteren en leren ons wat "Goed oud worden in Houten" betekent.

Monitoring

De voortgang van het project DuurSaam Houten wordt gemonitord op kwaliteit, gezondheid en kosten. Deze monitoring stelt ons in staat om in Houten de best mogelijke ondersteuning en zorg op de juiste plek te bieden.

Netwerk Ouderen Houten

DuurSaam Houten netwerk model zorg ouderen

DuurSaam Houten

Wij werken aan een integraal en samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg aan ouderen thuis en buitenshuis. Dit aanbod bestaat uit: (1) ondersteuning door sociaal team en welzijn, (2) geïntegreerde eerstelijnszorg door huisartsen, wijkverpleging, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen, (3) medisch specialistische zorg en verpleging in eerstelijnsverblijf en ziekenhuis.

Perspectief

DuurSaam Houten toetst de zorg en ondersteuning aan de hand van 3 perspectieven: patiënt, professional en kwaliteit. Deze perspectieven helpen de coördinatie en afstemming in de ondersteuning en zorg te verbeteren en leren ons wat "Goed oud worden in Houten" betekent.

Monitoring

De voortgang van het project DuurSaam Houten wordt gemonitord op kwaliteit, gezondheid en kosten. Deze monitoring stelt ons in staat om in Houten de best mogelijke ondersteuning en zorg op de juiste plek te bieden.

Ontwikkelingen in cijfers

Aantal inwoners in Houten

in 2016

Aantal inwoners in Houten

in 2036

Aantal 65-plussers

in 2016

Aantal 65-plussers

in 2036

Aantal 80-plussers

in 2016

Aantal 80-plussers

in 2036

Zorg en ondersteuning thuis

Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen en na een opname gaan mensen zo snel mogelijk weer naar huis. Ook als zij zorg, behandeling of ondersteuning nodig hebben. DuurSaam Houten richt zich daarom met een aantal projecten op het verbeteren van de zorg en ondersteuning thuis met als doel thuis “Goed oud te kunnen worden”. Coördinatie, afstemming en communicatie tussen professionals vormen daarvoor de basis.

 

Signaleren kwetsbaarheid

Programma voor de inzet van vrijwilligers bij het signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen inclusief signaleringskaart en trainingen.

Gecoördineerde zorg en ondersteuning

De kwetsbare oudere in Houten heeft een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. Proef met zorgbehandelplan, zorgcoördinator en multidisciplinair overleg.

Diagnostiek Mobiel Geriatrisch Team

Afspraken over de werkwijze van aanvraag tot eindrapportage in samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en huisarts.

Begeleiding dementie thuis

Afspraken over de inzet van de casemanager voor de oudere (en mantelzorger) in de thuissituatie na de diagnose dementie in samenwerking met huisarts en wijkverpleging.

Communicatie via digitaal platform

Proef voor coördinatie en afstemming in de dagelijkse zorg thuis met hulp van de mobiele telefoon, tablet of computer.

Zorg en ondersteuning buitenshuis

Naast samenwerking bij de zorg en ondersteuning thuis, is ook samenwerking nodig voor en na een opname in het Ziekenhuis of het Eerstelijnsverblijf. Het doel is deze overgang tussen thuis en buitenshuis voor de oudere soepel te laten verlopen. Coördinatie, afstemming en communicatie tussen de professionals is hiervoor wezenlijk.

Samenwerking Eerstelijnsverblijf en ziekenhuis Houten

Samenwerking Ziekenhuis en Eerstelijnsverblijf

Na ontslag uit het Ziekenhuis is tijdelijk Eerstelijnsverblijf mogelijk als de zorg thuis onvoldoende geboden kan worden. We maken afspraken over de werkwijze bij:

 • Opname in het Eerstelijnsverblijf vanuit het Ziekenhuis
 • Acute opname in het Ziekenhuis vanuit het Eerstelijnsverblijf
 • Overdracht (para)medische, farmaceutische en verpleegkundige patiëntinformatie

Samenwerking Ziekenhuis en Thuis

Na opname in het ziekenhuis is een soepele overgang naar huis belangrijk. De zorg en ondersteuning moet dan goed geregeld zijn. We maken afspraken over de werkwijze bij:

 • Opname in ziekenhuis: gepland en acuut
 • Ontslag uit ziekenhuis met gecoördineerde zorg en ondersteuning thuis
 • Overdracht (para)medische, farmaceutische en verpleegkundige patiëntinformatie
Samenwerking thuiszorg en ziekenhuis Houten
Samenwerking Eerstelijnsverblijf en thuiszorg Houten

Samenwerking Eerstelijnsverblijf en Thuis

Soms kan de zorg thuis onvoldoende geboden worden of is de mantelzorger dusdanig overbelast dat de zorg te veel wordt. Opname in het Eerstelijnsverblijf is dan mogelijk. In veel gevallen blijft de eigen huisarts dan behandelend arts. We maken afspraken over de werkwijze bij:

 • Opname in Eerstelijnsverblijf: gepland en acuut (inclusief logeeropvang WLZ/WMO)
 • Ontslag uit Eerstelijnsverblijf met gecoördineerde zorg en ondersteuning thuis
 • Overdracht (para)medische, farmaceutische en verpleegkundige patiëntinformatie

Projectplanning

1e kwartaal 2018

 • Samenwerkingsafspraken 2017 vastgesteld
 • Projectplanning 2018 vastgesteld
 • Projecten in uitvoering

2e kwartaal 2018

 • Eerste resultaten deelprojecten 2018
 • Voorbereiding 1-meting: Perspectief patiënt, professional, kwaliteit
 • Ontwikkeling dashboard monitoring
 • Start samenstelling e-book
 • Toetreding nieuwe partners

3e kwartaal 2018

 • Uitvoering 1-meting: Patiënten panels Zorgbelang
 • Uitvoering1-meting: Onderzoek netwerkzorg Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Uitvoering 1-meting: Enquête professionals Raedelijn
 • Voorbereiding besluitvorming netwerkorganisatie DuurSaam Houten 2019

4e kwartaal 2018

 • Uitkomsten 1-meting: Perspectief patiënt, professionals, kwaliteit
 • Vaststelling samenwerkingsafspraken 2018
 • Afronding project DuurSaam Houten 2017-2018
 • Besluitvorming netwerkorganisatie DuurSaam Houten 2019

Heeft u vragen over het project DuurSaam Houten?

Neem dan contact op met onze projectdirecteur. 

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit 5 Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.

Aanmelden Nieuwsbrief

ZiH-logo_wit_74x100

Stichting Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
 
Tel. 030 634 36 51
info@zorginhouten.nl